Luchtkwaliteit

Strengere ventilatie-eisen vanaf 2017

Vanaf 1 april 2017 gaan strengere eisen gelden voor luchtkwaliteit en ventilatie in de kinderopvang. Quinzokids kinderopvang is er klaar voor.

Luchtcapaciteit
De maatregelen houden in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten. Deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters. Voor slaapruimtes heeft dat grote consequenties. Gemiddeld valt de CO2-waarde daar drie keer hoger uit dan voorheen.

CO2-waarden
CO2 verlagen kan alleen door beter te ventileren. Bij een concentratie van 800 parts per million (ppm) CO2 of hoger wordt lucht als onfris gekwalificeerd, maar de GGD zal bij de inspectie pas na 1000ppm vragen stellen. Vanaf deze waarde kunnen klachten als hoofdpijn en slaperigheid optreden. In de kinderopvang is zeventig procent van de locaties de CO2-waarde te hoog. In slaapkamers meten ze soms CO2-waarden van boven de 2000 ppm. 

METER

Meetapparatuur
Om te weten hoe het binnen Quinzokids kindercentrum met de luchtkwaliteit gesteld is, is het belangrijk om deze waarden te meten. Momentopnames geven geen goed beeld. In de kinderopvang is het belangrijk om te werken met een continue meter. Quinzokids werkt met de NETATMO healthy home coach. Deze intelligente binnenklimaat monitor is een meetinstrument dat non stop de luchtkwaliteit blijft meten en controleren en actief meldingen geeft. 

Dit apparaat meet;

  • temperatuur
  • vochtigheid
  • luchtkwaliteit (koolstofdioxide) 
  • geluid

De waardes worden tijdelijk opgeslagen en zijn inzichtelijk. De melder kan on demand de kwaliteit weergeven met een lichtsignaal in kleur. Onze leidsters controleren dit dagelijks. Met een druk op de knop geeft het apparaat een kleur aan die de kwaliteit weer geeft. Blauw, groen, oranje of rood. De leidsters in onze kinderopvang kunnen zo pro actief de luchtkwaliteit in de gaten houden. Omdat de leidsters natuurlijk gericht zijn op uw kinderen wordt dit wel eens vergeten. Maar geen nood de Netatmo is volledig geautomatiseerd. Met een handige app is de kwaliteit remote af te lezen en stuurt de Netatmo berichten wanneer er aandacht besteed moet worden aan de luchtkwaliteit. Zo weet u dat uw kind in een gezonde leefomgeving wordt opgevangen.

MEETSENSOREN EN GEVOELIGHEID

  • Temperatuur | Meetbereik: 0°C tot 50°C | Nauwkeurigheid ± 0.3°C
  • Luchtvochtigheid | Meetbereik: 0 tot 100% | Nauwkeurigheid: ± 3%
  • CO2-sensor | Meetbereik: 0 tot 5000 ppm | Nauwkeurigheid: ± 50 ppm of ± 5%
  • Geluidsmeter | Meetbereik: 35 tot 120 dB | Nauwkeurigheid: ± 1dB

Quinzokids kinderopvang werkt met Netatmo

Garantie voor een gezonde luchtkwaliteit