Wennen

De eerste dagen op het kindercentrum vormen een intensieve ervaring, zowel voor het kind als voor de ouders. Wij vinden het dan ook belangrijk om juist in die periode heel bewust extra aandacht aan beiden te besteden. Daarom hebben wij een wenperiode ingesteld waarin wij kinderen én hun ouders vertrouwd laten raken met Quinzokids.

Tijdens de wenperiode maken kinderen en ouders uitgebreid kennis met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. U overlegt in die periode intensief met de pedagogisch medewerkers van de groep. Door veel te overleggen en veel te vertellen over de zorg die u uw kind thuis biedt, kunnen wij het voedingsschema, het slaapritme en de individuele aandacht voor uw kind bij Quinzokids daarop afstemmen. Zo voelt Quizokids al snel als een vertrouwde plek en leren zowel u als uw kind de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes goed kennen.

Om uw kind geleidelijk aan te laten wennen aan Quinzokids, zullen de twee wenmomenten slechts een gedeelte van de dag in beslag nemen. Zo kan uw kind op zijn/haar gemak alle nieuwe indrukken in zijn/haar eigen tempo opnemen en verwerken.

Minimaal twee weken voor uw kind naar Quinzokids komt, heeft u een intakegesprek. Daar maken wij samen met u de wenafspraken. U bepaalt samen met de pedagogisch medewerker wanneer uw kind komt wennen, het zogenaamde wenschema. Bij de invulling van dit wenschema staat het welbevinden van uw kind centraal. Uiteraard houden wij daarbij wel zoveel mogelijk rekening met uw wensen.