Pakket mier

€ 8,50 per uur KDV 
€ 7,76 per uur BSO

 • Opvang tijdens vaste tijden op vaste dagen in de week
 • Gedurende 40 weken
 • Geen opvang gedurende de 12 weken schoolvakantie
 • Ruilen is 6 keer per kalenderjaar mogelijk ongeacht wisseling van contract (mits binnen 2 weken en als BKR* dit toelaat) (Let op dit geld per kalenderjaar. Wordt er tussentijds een nieuw contract afgesloten dan start de telling ruildagen niet opnieuw maar gaat gewoon door.)
 • Contracturen worden vooraf gefactureerd
 • Toeslag en speciale voorwaarden voor het uur tussen 20:00 en 21:00 uur 
 • Desgewenst kunt u een extra dag of uren aanvragen tegen het extra tarief

Nachtvlinder toeslag
Toeslag op opvang van 06:00 - 07:00 uur en 19:00 - 21:00 uur

€ 0,40 per uur KDV 
€ 0,30 per uur BSO

Het tarief is inclusief:

 • Compleet ingerichte groepen, conform de hoogste veiligheidseisen
 • Dagopvang groepen met een gedeelde eigen slaapkamer 
 • Biologische voeding en verzorgingsproducten
 • Ecologische luiers
 • Hoger opgeleide en professionele medewerkers
 • Uniek pedagogisch beleidsplan
 • Kindvolgsysteem en kindmappen voor het kinderdagverblijf
 • Persoonlijke benadering
 • Ruim structureel activiteitenaanbod

* pedagogisch medewerker kind ratio