Pakket vlinder

€ 8,10 per uur KDV 
€ 7,36 per uur BSO

 • Op vaste dagen en vaste uren in de week 
 • Gedurende 52 weken
 • Ruilen is 6 keer per jaar mogelijk (mits binnen 2 weken en als pkr* dit toelaat) (Let op dit geld per kalenderjaar. Wordt er tussentijds een nieuw contract afgesloten dan start de telling ruildagen niet opnieuw maar gaat gewoon door.)
 • Nachtvlinder toeslag op de uren tussen 6.00 en 7.00 uur 
 • Nachtvlinder toeslag op de uren tussen 19.00 en 21.00 uur.
 • Desgewenst kunt u een extra dag of uren aanvragen tegen het flexibele kever tarief

Nachtvlinder toeslag
Toeslag op opvang van 06:00 - 07:00 uur en 19:00 - 21:00 uur

+ € 0,50 per uur KDV 
+ € 0,50 per uur BSO

Het tarief is inclusief:

 • Compleet ingerichte groepen, conform de hoogste veiligheidseisen
 • Dagopvang groepen met een gedeelde eigen slaapkamer 
 • Biologische voeding en verzorgingsproducten
 • Ecologische luiers
 • Hoger opgeleide en professionele medewerkers
 • Uniek pedagogisch beleidsplan
 • Kindvolgsysteem en kindmappen voor het kinderdagverblijf
 • Persoonlijke benadering
 • Ruim structureel activiteitenaanbod

* pedagogisch medewerker kind ratio

Afdrukken E-mailadres