Kinderdagverblijf
Locatie Bouwmeester


T: 036 524 2832
Bouwmeesterweg 10, 1333 LC ALMERE

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 6:00 tot 19:00 uur

Registratienummer Landelijk Register 189030343 (link) 

KVK 73852708
Bank NL90 INGB 0007 3770 93
TNV Kindercentrum Quinzokids B.V.
BIC INGBNL2A 


Buitenschoolse opvang
locatie Bouwmeester


T: 036 524 2832
Bouwmeesterweg 10, 1333 LC ALMERE

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 6:00 tot 19:00 uur

Registratienummer Landelijk Register 770642901 (link)
KVK 73852708
Bank NL90 INGB 0007 3770 93
TNV Kindercentrum Quinzokids B.V.
BIC INGBNL2A 

Buitenschoolse opvang
locatie De Manege


T: 036 524 2832
Trekweg 4, 1338 GA  ALMERE

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 6:30 tot 19:00 uur.

Registratienummer Landelijk Register 267899312 (link)
KVK 80351328
Bank NL90 INGB 0006 916268
Tnv. Quinzokids de Manege B.V.
BIC INGBNL2A  


Email


Algemeen info@quinzokids.nl

Kantoor (Planning & contracten) administratie@quinzokids.nl

Kantoor (Facturen) finance@quinzokids.nl

Groepen locatie Bouwmeester (KDV/BSO) groepen@quinzokids.nl

Groepen locatie de Manege (BSO) manege@quinzokids.nl