Skip to main content

Gezonde lucht


Tijdens deze corona periode wordt het steeds duidelijker dat goede ventilatie erg belangrijk is om gezond te blijven. En dat geldt niet alleen in deze periode.

Ventilatie-eisen

Ver voor de corona periode werd door onderzoek duidelijk dat gezonde lucht belangrijk is. De discussie die afgelopen jaar gaande was en nog is over ventilatie en luchtkwaliteit is een discussie die in de kinderopvang al gevoerd is. Vanaf 1 april 2017 gingen strengere eisen gelden voor luchtkwaliteit en ventilatie in de kinderopvang. Dit gold alleen voor de kinderopvang en niet voor scholen en andere bedrijven. Dat is nu pas de discussie die gevoerd wordt.

Luchtcapaciteit

De maatregelen houden in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten. Deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters. Voor slaapruimtes heeft dat grote consequenties. Gemiddeld valt de CO2-waarde daar drie keer hoger uit dan voorheen.

CO2-waarden

CO2 verlagen kan alleen door beter te ventileren. Bij een concentratie van 800 parts per million (ppm) CO2 of hoger wordt lucht als onfris gekwalificeerd, maar de GGD zal bij de inspectie pas na 1000ppm vragen stellen. Vanaf deze waarde kunnen klachten als hoofdpijn en slaperigheid optreden. In de kinderopvang is in zeventig procent van de locaties de CO2-waarde te hoog. In slaapkamers meten ze soms CO2-waarden van boven de 2000 ppm. Een gezonde waarde is rond de 400 ppm.

Meetapparatuur


Om te weten hoe het binnen Quinzokids met de luchtkwaliteit gesteld is, is het belangrijk om deze waarden te meten. Momentopnames geven geen goed beeld. In de kinderopvang is het belangrijk om te werken met een continue meter. Quinzokids werkt met de NETATMO healthy home coach. Deze intelligente binnenklimaat monitor is een meetinstrument dat non stop de luchtkwaliteit blijft meten en controleren en actief meldingen geeft. Dit apparaat meet;

  • temperatuur
  • vochtigheid
  • luchtkwaliteit (CO2)
  • geluid 

De waardes worden online op een platvorm van het bedrijf Airteq BV opgeslagen en zijn inzichtelijk. De melder kan on-demand de kwaliteit weergeven met een lichtsignaal in kleur, dit kunnen de medewerkers zelf doen wanneer dit gewenst is. Met één druk op de knop geeft het apparaat een kleur aan die de kwaliteit weer geeft. Blauw, groen, oranje of rood. De medewerkers kunnen bij ons zo pro actief de luchtkwaliteit in de gaten houden. Omdat de medewerkers voornamelijk gericht zijn op uw kinderen wordt dit wel eens vergeten. Maar geen nood de Netatmo is volledig geautomatiseerd. Met een handige app is de kwaliteit remote af te lezen en stuurt de Netatmo berichten naar de tablets wanneer er aandacht besteed moet worden aan de luchtkwaliteit. Zo weet u dat uw kind in een gezonde leefomgeving wordt opgevangen.

MEETSENSOREN EN GEVOELIGHEID

Temperatuur | Meetbereik: 0°C tot 50°C | Nauwkeurigheid ± 0.3°C

Luchtvochtigheid | Meetbereik: 0 tot 100% | Nauwkeurigheid: ± 3%

CO2-sensor | Meetbereik: 0 tot 5000 ppm | Nauwkeurigheid: ± 50 ppm of ± 5%

Geluidsmeter | Meetbereik: 35 tot 120 dB | Nauwkeurigheid: ± 1dB