Skip to main content

Pedagogisch Beleid


Het pedagogisch beleid van Quinzokids staat aan de basis van onze zorg voor en interactie met uw kind. Voor iedere leeftijdsfase is daarin vastgelegd op welke wijze wij kinderen een gevoel van veiligheid kunnen bieden en hoe wij hun ontwikkeling het beste kunnen stimuleren. 

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het ene kind is bijvoorbeeld snel met lopen, terwijl het andere kind snel is met praten. Voor ons is sneller niet beter. Het belangrijkste is dat uw kind zich veilig voelt, plezier heeft in het spelen en in het omgaan met leeftijdgenootjes. En dat het blij is als het iets nieuws kan. Wij proberen uw kind daarom te stimuleren op een manier die bij zijn of haar mogelijkheden en interesses past. Dat doen we met verschillende activiteiten, verspreid over de dag.

een uitdagende omgeving voor peuters …

De inrichting van onze ruimten bevordert de ontwikkeling van kinderen. Er is speelgoed dat kinderen hun vaardigheden laat gebruiken en ontwikkelen. En de ruimte nodigt uit tot allerlei activiteiten, maar biedt ook rustpunten. Onze pedagogisch medewerkers prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen, bijvoorbeeld met duplo of het plukken van fruit uit de fruitboom. Bij het knutselen bijvoorbeeld is bezig zijn met verschillende materialen belangrijker dan het eindresultaat. Uw kind kiest zelf of het meedoet aan gezamenlijke activiteiten. Er is ook veel tijd om vrij te spelen en zelf te ontdekken.

… en voor baby’s

De inrichting van de babylounge en hun spelmateriaal zijn vooral gericht op zintuiglijk plezier. Er zijn interessante dingen om naar te kijken, te betasten en te beproeven. We zingen liedjes en bekijken plaatjesboeken. Er wordt veel geknuffeld, en de pedagogisch medewerkers stimuleren het onderlinge contact door de baby’s in elkaars nabijheid te brengen.

Contact over opvoeding en ontwikkeling van uw kind

Wij praten graag met u over de ontwikkeling van uw kind, op basis van onze observaties. Het moment daarvoor is naast de gewone overdrachtmomenten de halfjaarlijkse oudergesprekken. Wij werken hiervoor met de methode Doen,Praten en Bewegen.

U kunt hier het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf de Bouwmeester downloaden.

U kunt hier het pedagogisch beleid van BSO de Bouwmeester downloaden.

U kunt hier het pedagogisch beleid van BSO de Scouting downloaden.

U kunt hier het pedagogisch beleid van BSO de Manege downloaden.