LRK gegevens en Inspectierapporten

Voor u als ouder is het belangrijk om te weten dat uw kind in een veilige omgeving kan opgroeien. De GGD is de instantie die hierop controleert. Op deze pagina vindt u de linken naar de inspectierapporten van onze dagopvang en BSO.

Kinderdagverblijf
Registratienummer Landelijk Register 189030343 (link)

Buitenschoolse opvang
Registratienummer Landelijk Register 770642901 (link)