Skip to main content

LRK gegevens en Inspectierapporten


Voor u als ouder is het belangrijk om te weten dat uw kind in een veilige omgeving kan opgroeien. De GGD is de instantie die hierop controleert. Op deze pagina vindt u de linken naar de inspectierapporten van onze Dagopvang en BSO's.

 

Kinderdagverblijf

Registratienummer Landelijk Register 189030343 (link)

Buitenschoolse Opvang Bouwmeester

Registratienummer Landelijk Register 770642901 (link)

Buitenschoolse Opvang De Scouting

Registratienummer Landelijk Register 338437411 (link)

Buitenschoolse Opvang De Manege

Registratienummer Landelijk Register 267899312 (link)