Skip to main content

Klachten procedure


Kindercentrum Quinzokids staat voor duidelijke en open communicatie. Als het goed gaat maar ook als er iets minder goed gaat. Dat verwachten wij ook van u, want uw feedback is in het belang van alle kinderen. Immers, als u een tip heeft of een klacht, kan dit aanleiding zijn tot kwaliteitsverbetering waar alle kinderen en ouders baat bij hebben.

Tips kunt u uiteraard gemakkelijk kwijt tijdens het dagelijkse contact met onze medewerkers. Bij het uiten van een klacht voelen ouders soms enige schroom. Wij hopen echter dat u ons altijd zo snel en volledig mogelijk van uw klacht op de hoogte stelt. Alleen zo kunnen wij er direct en adequaat op inspelen en onze service verbeteren.

Bij een klacht is het van belang dat u weet bij wie u terecht kunt, wanneer u een reactie mag verwachten en wat u kunt doen als u er niet samen met ons uitkomt. Hieronder beschrijven wij de klachtenprocedure van Quinzokids op hoofdlijnen. Wij moedigen u aan om altijd uw klacht bespreekbaar te maken met de direct betrokken medewerker. Dat kan tijdens het halen/brengen of tijdens een apart moment waarop u en de medewerker in alle rust met elkaar kunnen spreken. Onze medewerkers hebben de opdracht om uw klacht (hoe klein of groot) bespreekbaar te maken met de directie. Quinzokids wil graag met u samenwerken om die veilige plek te zijn voor uw kinderen. 

Download hier de klachtenregeling