Skip to main content

Medicijngebruik


Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Indien toediening van medicijnen noodzakelijk is voor een tijdelijke periode, zal in overleg met de medewerker en eventueel de directie bekeken worden of deze handelingen praktisch uitvoerbaar zijn en in verhouding staan tot de verzorging en omgang met andere kinderen in de groep. 

Bij Quinzokids kunnen medicijnen worden gegeven die door de huisarts of specialist zijn voorgeschreven op naam van het kind. Wij doen dit alleen als:

  • de ouder een medicijnverklaring ondertekent.
  • de ouder de bijsluiter en de oorspronkelijke verpakking meebrengt, in verband met informatie over het middel.
  • de ouder duidelijk beschrijft waarom, hoe laat en hoe de medicijnen gegeven moeten worden.
  • de medicijnen vaker dan twee keer per dag of op een bepaald tijdstip gegeven moeten worden.
  • de medicijnen bij verergering van de klachten of een aanval gegeven moeten worden zoals bij allergie of epilepsie.
  • de medicijnen voorgeschreven zijn, zoals astmamedicatie en insuline.

 

Er mogen geen medicijnen van een broertje of zusje worden gegeven, ook al gaat het om dezelfde ziekte. Wij geven het kind geen paracetamol, tenzij dit door een arts is voorgeschreven na andere ziekte klachten, hiervan zien wij dan graag een verklaring. Om een goed beeld te krijgen van de toestand van uw kind en te kunnen beoordelen of het verantwoord is om uw kind op de opvang te houden, is de lichaamstemperatuur een belangrijke graadmeter.

Indien de ouder wenst dat het kind een homeopathisch middel toegediend krijgt, gaan wij als volgt te werk:

  • de ouder dient een medicijnverklaring te ondertekenen.
  • een homeopathisch middel voorgeschreven door een huisarts op naam van het kind geven wij volgens voorschrift.
  • een homeopathisch middel dat door de ouder zelf is aangeschaft geven wij op verzoek van de ouder indien de originele verpakking met bijsluiter meegenomen wordt. Als na het gebruik van de inhoud van één verpakking geen verbetering is opgetreden, adviseren wij de ouder om deskundig medisch advies te vragen. 

Download hier het medicijnformulier.