Skip to main content

Ziek zijn


Omdat kindercentrum Quinzokids niet berekend is op de opvang van zieke kinderen, kunnen deze niet naar ons gebracht worden. Wordt een kind ziek als het al bij ons is, dan wordt de ouder verzocht het kind op te komen halen. In deze situatie wordt gehandeld zoals omschreven in het Protocol Zieke kinderen. 

De beslissing of een kind in de groep kan blijven wordt genomen door de pedagogisch medewerkers na eventueel overleg met de directie. Hierbij staat het belang van het kind altijd voorop. Een ziek kind heeft extra aandacht en vaak ook extra verzorging nodig. Dit kunnen we vaak niet geven. Natuurlijk begrijpen wij ook dat het voor u als ouder soms problemen op kan leveren m.b.t. het werk. Daar wordt door ons ook rekening mee gehouden maar de belangen van het kind blijven voorop staan.

In het algemeen geldt dat een kind moet worden opgehaald, als:

  • Het kind te ziek is om aan het dagprogramma mee te doen
  • De verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers
  • Het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Tevens zijn er bepaalde ziekteverschijnselen waarbij het bezoek aan een huisarts raadzaam is. In het advies hierin naar de ouder worden de regels die het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid ook wel LCHV omschrijft in de informatiemap “Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum” als leidraad gebruikt.

In geval van nood (of bij twijfel) gaat een pedagogisch medewerker met het kind naar de huisarts of spoedpost. Ouders worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Wanneer het kind na ziekte weer aanwezig is, neemt de pedagogisch medewerker aan dat het gezond genoeg is om weer mee te doen aan het normale ritme van de dag en dus ook mee naar buiten kan.