Skip to main content

Veiligheid & hygiëne


Veiligheid en hygiëne zijn basisvoorwaarden waar bij Quinzokids niet aan wordt getornd. Als u ’s morgens uw kind naar Quinzokids brengt, moet u er gerust op kunnen zijn dat wij zijn/haar veiligheid op alle vlakken waarborgen. 

Alle aspecten van de opvang worden regelmatig getoetst door onafhankelijke instanties zoals de GGD, de brandweer en de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze toetsingen kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. De bevindingen hiervan kunt u altijd inzien bij Quinzokids en via de link bij de LRK gegevens, die te vinden zijn op de volgende pagina.

Ook voeren wij jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. De verbeterpunten die daaruit naar voren komen worden opgenomen in een plan van aanpak en voorzien van een tijdspad. De uitkomsten van de risico-inventarisatie zijn voor alle ouders in te zien en worden tevens besproken met de oudercommissie.

 

De inrichting van alle ruimtes is volledig afgestemd op de veiligheid van de kinderen. De ruimtes worden gedurende de dag schoongehouden door de medewerkers. Uw kind speelt dus iedere dag in een schone ruimte met spelmaterialen die voldoen aan alle eisen van kwalitatief goed speelgoed.