Skip to main content

Oudercommissie


Ook Quinzokids heeft oudercommissies nodig die de belangen behartigd van alle ouders. De oudercommissie zien wij als een belangrijke gesprekspartner waarvan wij kunnen leren en waarmee wij samen werken aan het realiseren van de allerbeste kinderopvang. Over alle mogelijke fundamentele wijzigingen in het pedagogische beleid en in onze bedrijfsvoering gaan we vooraf in gesprek met de oudercommissies.

De oudercommissie verzamelt tips, kritische vragen/opmerkingen en signalen van ouders. Tijdens de periodieke vergadering met de directie van Quinzokids wordt de input besproken. Waar nodig zal er actie ondernomen worden naar aanleiding van deze input. De oudercommissie is zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de ouders.

De oudercommissie kan waar nodig met een klacht terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang waar Quinzokids bij is aangesloten. 

 

Bouwmeester: Wilt u in contact komen met de oudercommissie voor de locatie
De Bouwmeester dan kunt u een e-mail sturen naar ocquinzokids@gmail.com.

Manege: Wilt u in contact komen met de oudercommissie voor de locatie De Manege dan kunt u een e-mail sturen naar info@quinzokids.nl