Oudercommissie

Ook Quinzokids heeft een oudercommissie die de belangen behartigd van alle ouders. De oudercommissie zien wij als een belangrijke gesprekspartner waarvan wij kunnen leren en waarmee wij samen werken aan het realiseren van de allerbeste kinderopvang. Over alle fundamentele wijzigingen in het pedagogische beleid en in onze bedrijfsvoering informeren wij de oudercommissie van tevoren.

De oudercommissie verzamelt tips, kritische vragen/opmerkingen en signalen van ouders. Tijdens de periodieke vergadering met de directie van Quinzokids wordt de input besproken. Waar nodig zal er actie ondernomen worden naar aanleiding van deze input. De oudercommissie is zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de ouders.

De oudercommissie kan waar nodig met een klacht terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang waar Quinzokids bij is aangesloten. 

Wilt u in contact komen met de oudercommissie dan kunt u een e-mail sturen naar  of een notitie achterlaten in de map in de hal.