Algemene voorwaarden

Quinzokids hanteert de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang - Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014, zoals vastgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de fusieorganisatie waarin de MO groep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn opgegaan. 

Download hier de algemene voorwaarden.